Εργαλεία Ηλεκτρικά-Μηχανήματα

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Καθρέπτες PARKING

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Next, Καθρέπτες PARKING
ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φ 45CM- KCM-45-OUT Κυρτός καθρέπτης ασφαλείας με διάμετρο 45cm. Διαθέτει πολλαπλά ρυθμιζόμενη βάση στήριξης για εύκολη εύρεση της επιθυμητής γωνίας και πεδίου κάλυψης του καθρέφτη. Χρησιμοποιείται εσωτερικά για επίβλεψη χώρων ενός κτιρίου ή εξωτερικά για έλεγχο της...
 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Next, Καθρέπτες PARKING
ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φ 60CM- KCM-60-OUT Κυρτός καθρέπτης ασφαλείας με διάμετρο 60cm. Διαθέτει πολλαπλά ρυθμιζόμενη βάση στήριξης για εύκολη εύρεση της επιθυμητής γωνίας και πεδίου κάλυψης του καθρέφτη. Χρησιμοποιείται εσωτερικά για επίβλεψη χώρων ενός κτιρίου ή εξωτερικά για έλεγχο της...
 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Next, Καθρέπτες PARKING
ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φ 80CM- KCM-80-OUT Κυρτός καθρέπτης ασφαλείας με διάμετρο 80cm. Διαθέτει πολλαπλά ρυθμιζόμενη βάση στήριξης για εύκολη εύρεση της επιθυμητής γωνίας και πεδίου κάλυψης του καθρέφτη. Χρησιμοποιείται εσωτερικά για επίβλεψη χώρων ενός κτιρίου ή εξωτερικά για έλεγχο της...
 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Next, Καθρέπτες PARKING
ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φ 30CM- KCM-30-IN Καθρέπτης ασφαλείας με διάμετρο 30cm (1 kg). Διαθέτει πολλαπλά ρυθμιζόμενη βάση στήριξης για εύκολη εύρεση της επιθυμητής γωνίας και πεδίου κάλυψης του καθρέπτη. Χρησιμοποιείται εσωτερικά για επίβλεψη χώρων ενός κτιρίου ή εξωτερικά για ρύθμιση της...
 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Next, Καθρέπτες PARKING
ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φ 45CM- KCM-45-IN Καθρέπτης ασφαλείας με διάμετρο 45cm (1,8 kg).Διαθέτει πολλαπλά ρυθμιζόμενη βάση στήριξης για εύκολη εύρεση της επιθυμητής γωνίας και πεδίου κάλυψης του καθρέπτη. Χρησιμοποιείται εσωτερικά για επίβλεψη χώρων ενός κτιρίου ή εξωτερικά για ρύθμιση της...
 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Next, Καθρέπτες PARKING
ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φ 60CM- KCM-60-IN Καθρέπτης ασφαλείας με διάμετρο 60cm (2,7 kg).Διαθέτει πολλαπλά ρυθμιζόμενη βάση στήριξης για εύκολη εύρεση της επιθυμητής γωνίας και πεδίου κάλυψης του καθρέπτη. Χρησιμοποιείται εσωτερικά για επίβλεψη χώρων ενός κτιρίου ή εξωτερικά για ρύθμιση της...
 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Next, Καθρέπτες PARKING
ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φ 100CM- KCM-100-OUT Καθρέπτης ασφαλείας με διάμετρο 100cm (8,5 kg).Διαθέτει πολλαπλά ρυθμιζόμενη βάση στήριξης για εύκολη εύρεση της επιθυμητής γωνίας και πεδίου κάλυψης του καθρέπτη. Χρησιμοποιείται εσωτερικά για επίβλεψη χώρων ενός κτιρίου ή εξωτερικά για ρύθμιση...